V1 – Kiserdőn át, részben fedetten

V1 – Kiserdőn át, részben fedetten

Ennek a műszaki változatnak az a lényege, hogy a tervezett út a Kiserdő szélén, egy nem túl mély kéregalagútban vezet, amelynek részben nyitott, részben zárt szakaszai vannak. A mai Határ út nem kerül átépítésre, ahogyan a villamospálya sem. Az alagút zárt szakaszain parki funkciók alakíthatók ki.

Forgalmi hatások
 • Határ út forgalmának 70-75%-os csökkenése.
 • Wekerletelep forgalmának 41%-os csökkenése.
 • József Attila lakótelep forgalmának 19%-os csökkenése.
 • Aszódi úti lakótelep esetén minimális, 8%-os növekmény.
 • Kékvirág lakótelep nem érintett.
Zöldterületi hatások
 • Az új nyomvonal érinti a Kiserdőt.
 • A kivágandó fák becsült száma 2.120 db.
 • Parki funkciók kialakíthatók a zárt alagútszakaszok tetején.
Levegőminőségre gyakorolt hatás Az 1. változatra a jelenlegi és a távlati számítások összevetésének eredményeképpen a felszíni szakaszokon 15-30 m-es sávban növekszik a terhelés, ami nem érint lakó területet. A József Attila lakótelepen és a Határ úton csökkenés várható a jövőben.
Zaj és rezgés Jobb zajhelyzet alakul ki a jelenleginél a Wekerletelep Határ út felőli szélén, a Mészáros Lőrinc utcában és a József Attila-lakótelep DK-i oldalán. Zajnövekmény a Kőér utcában jelentkezik. A Határ út menti védendő épületeknél rezgéscsökkenés várható.
Becsült kivitelezési idő 1,5 - 2,5 év
Becsült beruházási költség 34,2 Mrd Ft

NYOMVONAL ÉS MŰSZAKI KIALAKÍTÁS

A tervezett új út nyomvonala

 • az Illatos út – Gyáli út csomópontjától indulva, a Kiserdő területén át haladva ér el a meglévő villamos pályáig a Zalaegerszeg utca vonalában,
 • majd a meglévő, megmaradó villamos pályával közel párhuzamosan, a Kiserdő szélén halad egészen az Esze Tamás utca vonaláig,
 • ahonnan a Hotel épületétől dél-nyugatra, a Kiserdőt keresztezve fordul rá a Kőér utca egyenesére.

A Gyáli úti kezdő csomópont és az Üllői út – Kőér utca – Ferde utca csomópontrendszer kisebb mértékű átépítése szükséges

A nyomvonal közvetlenül a Gyáli úti csomópont után kezd süllyedni, majd szakaszonként felül nyitott kéregalagútban, illetve zárt alagútban vezet körülbelül az Esze Tamás utca vonaláig, ahol ismét terepszintre emelkedik. Az út körülbelül 4,50 m mélységben vezet a meglévő terepszint alatt, a nem túl mély vezetés miatt a villamos és a Kiserdő irányába rézsűs szakaszok alakulnak ki.  A nyitott szakaszoknál zajvédő mellvédkorlátok épülnek.

Az alagúti szakaszon az út 2×2 sávos, gyalogos és kerékpáros kapcsolatok a felszínen, a Határ úton biztosítottak, melyet az alábbi ábra szemlélet:

FORGALMI HATÁSOK

Ennek a verziónak a megvalósulása esetén az új körúton érkező forgalom a kéregalagútban halad, emiatt jelentős forgalomcsökkentő hatása van. A Wekerletelep forgalma 41%-kal, a József Attila lakótelep forgalma 19%-kal csökkenne. A Határ út mai forgalmának 70-75%-os csökkenése várható.

Az Aszódi u. lakótelep esetén minimális, 8%-os növekmény jelentkezik, a Kékvirág lakótelep nem érintett.

Ebben a verzióban az új hídon kiépülő villamoskapcsolat a Határ úti vonalon folytatódik az alábbi ábra szerint.

ZÖLDFELÜLETEK ÉS LEVEGŐMINŐSÉG

Az építés jelentős mértékben (3,8 ha) érinti a Kiserdő területét. A teljes érintett zöldfelület mértéke 4,63 ha, ez megközelítőleg 2.120 db fa kivágását jelenti. 

A mai Határ út jelenlegi formájában megmarad, ott fejlesztés nem történik. Az út menti fasor kiegészítésével, valamint a Határ út északi oldal mentén további fásítással és a fásított köztér beültetésével összesen 475 db fa telepítésére van lehetőség, az erdőterület további pótlása máshol történik.

Mivel a beavatkozás jelentős mértékben érinti a Kiserdő területét, ezért ebben a verzióban a közösség bevonásával parkfejlesztés történik.

A fejlesztések célja lehet a lakossági rekreációs lehetőségek kiépítése, fejlesztése, a meglévők színvonalának emelése. Ez többek között az alábbi elemeket foglalja magába:

 • arki infrastruktúra (közvilágítás, ivókutak stb.) kiépítése,>
 • berendezési tárgyak (padok, hulladékgyűjtők, kerékpártárolók stb.) kihelyezése 
 • erdei játszó- és fitness-eszközök telepítése
 • sportpályá(k) elhelyezése,
 • vízélmény növelése pl. tóépítéssel és / vagy az Illatos árok fejlesztésével
 • kutyafuttató integrálása,
 • szabadtéri sütögetők elhelyezése,
 • stb.

Levegőminőség

Az 1. változatra a jelenlegi és a távlati számítások összevetésének eredményeképpen a felszíni szakaszokon 15-30 m-es sávban növekszik a terhelés, ami nem érint lakó területet. A József Attila lakótelepen és a Határ úton csökkenés várható a jövőben.

ZAJ ÉS REZGÉS

Összesített zajterhelési különbségábra

A tervezett létesítmény megvalósulásának esete 2035-ben és a jelenlegi (2020) állapot között

Az ábrán zölddel jelölt területeken kedvezőbb lenne a zajhelyzet távlatban, a sárga területeken érdemben nem változna (emberi fül számára nem hallható ±1 dB-es változás), míg a narancssárga területeken 1 dB-nél nagyobb mértékű zajnövekedést várható a jelenlegihez képest.

A Határ út mentén a tervezett út fedett szakaszain maga az út fedése biztosítja a zajvédelmet, míg a nyitott szakaszokon a Wekerletelep irányába zajvédelmi funkciójú műtárgy (például zajárnyékoló fal, beton fal/korlát) kialakítása szükséges min. 1 méter magasságban, összesen mintegy 650 méter hosszon. További kb. 350 méternyi 3-5 méter magas zajárnyékoló fal szükséges a szakasz végén lévő hotel, illetve többszintes lakóház védelmére.

A zajvédelmi eszközök alkalmazásával (fedés, zajárnyékoló fal) várhatóan jobb zajhelyzet alakul ki a jelenleginél a Wekerletelep Határ út felőli szélén, a Mészáros Lőrinc utcában és a József Attila-lakótelep DK-i oldalán.

Ugyanakkor a fedés nélküli szakaszok okán zajnövekmény várható a Határ út menti erdős területen, mely ugyan jogszabály szerint nem zajtól védendő terület, de rekreációs célt szolgálhat. Zajterhelési növekmény várható még a Kőér utcában.

További zajnövekmény várható a jelenlegi állapothoz képest a Wekerletelep belső Pannónia és Hungária útján, mely elsősorban a természetes forgalom növekményből következik, így nem kizárólag ez a fejlesztés okozza. 

A meglévő Határ úttal párhuzamosan haladó, részben fedett, illetve alagútban vezetetett új útszakasz jelentős forgalmi átterhelődést képvisel, ezért a Határ út menti védendő épületeknél a rezgésterhelés csökkenése várható.