V5 – Rendezőpályaudvar felett

V5 – Rendezőpályaudvar felett

Ennek a műszaki változatnak az a lényege, hogy a nyomvonal a Gubacsi úttól indul, a MÁV Ferencváros rendezőpályaudvart felüljáróval keresztezi, majd az Ecseri úton éri el az Üllői utat. A nyomvonal villamos pályát is tartalmaz. A híd megépítése miatt jelentős mértékű kisajátítással, lakóépületek bontásával kell számolni. A Gyáli úti keresztezés külön szinten történik: a Gyáli út kerül felüljárón átvezetésre.

Forgalmi hatások
 • Határ út forgalma minimálisan csökken, 11-16%-kal.
 • Wekerletelep forgalma gyakorlatilag változatlan.
 • József Attila lakótelep belső forgalma gyakorlatilag változatlan, de az Ecseri út-Üllői úti csomópontban 6-7 óra torlódás várható naponta.
 • Aszódi úti lakótelepen megjelenik a körút forgalma (810% növekmény).
 • Kékvirág lakótelepen +56%-os forgalomnövekmény.
Zöldterületi hatások
 • Az új nyomvonal jelentős zöldfelületet nem érint.
 • A fakivágás becsült mértéke 145 db.
Levegőminőségre gyakorolt hatás Az 5. változat esetén távlatban a jelenlegihez képest növekedés várható 12-35 m szélességben. Ez érinti az Ecseri úti épületeket.
Zaj és rezgés
 • A tervezett zajárnyékoló falak mellett is határérték közeli (az épületek felsőbb szintjeinél akár azt meghaladó) értékek várhatóak az Aszódi úti MÁV telep lakóházainál.
 • A tervezett zajárnyékoló falak ellenére sem tartható a zajvédelmi határérték a Gyáli úti és Ecseri úti épületek felsőbb épületszintjeinél. Ezeken a szakaszokon az út fölé hajló 6,5m zajvédő falra van szükség.
 • Zajterhelési növekmény várható a Napfény, a Kőér és a Zágrábi utcában is.
 • Az út menti igen közeli ingatlanoknál a forgalom növekedése miatt a rezgésterhelés növekedésére kell számítani.
 • E változat esetében a meglévő Határ út vonaláról a forgalmi átterhelődés jóval kisebb mértékű, mint a Határ úti változatoknál, így a távlatra becsült forgalom mellett a Határ úton a jelenlegihez hasonló nehézgépjármű forgalom várható, tehát a Wekerle telep szélső lakóházainál a (zaj- és) rezgésterhelés csökkenésére nem lehet számítani.
Becsült kivitelezési idő 3 - 4,5 év
Becsült beruházási költség 68,5 Mrd Ft

NYOMVONAL ÉS MŰSZAKI KIALAKÍTÁS

Gubacsi út – Táblás u. közötti szakasz

Táblás u. – Üllői út közötti szakasz

Az új út az I. ütemben megépült Gubacsi úti csomóponttól indul, ehhez csatlakozik a 2×2 sávosra útpálya, középen vezetett villamos pálya kialakításával. A nyomvonal a Gubacsi úti csomóponttól fordul rá az Ecseri út irányára és egy 840 m hosszú felüljárón keresztezi a Ferencvárosi Rendezőpályaudvar területét. 

A pályaudvar területén a pillérek építése miatt vágányok bontása szükséges. A pályaudvar területe után van lehetőség az út ismételt terepszintre vezetésére, a Táblás köz és az Aszódi utca között tervezett villamosmegálló még a felüljárón van.

A MÁV terület – Ecseri úti megállóhely szakaszán jelentős mértékű kisajátítással, lakóépületek bontásával kell számolni.

Az út ezután már terepszinten vezet a Gyáli úti csomópontig, amelyet különszintűvé kell átépíteni. A Gyáli út keresztezésnél új villamos megállóhely létesítendő, a Gyáli úti tervezett felüljáró hossza: ~400m.

Az Epreserdő utcánál a keresztmetszet változik: a tervezett villamosvonal a jelenlegi villamos pályához csatlakozva, szélsőfekvésben vezet az Üllői útig. Az Üllői út – Bihari utca csomópont átépítése szükséges.

A kerékpárosok számára a Gubacsi út és a felüljáró között irányhelyes kerékpársávok, majd a felüljárótól a Gyáli útig tartó szakaszon az út északi oldalán elválasztott kerékpárút, míg a Gyáli út – Üllői út közötti szakaszon irányhelyes kerékpársáv alakítható ki. Az útvonal jellemző kialakítását mutatja az alábbi ábra az Üllői úti csomópont előtti szakaszon:

FORGALMI HATÁSOK

Ennek a verziónak a megvalósulása esetén az új körúton érkező forgalom a rendezőpályaudvaron keresztül, majd az Ecseri úton halad, ezeken a szakaszokon azonban nem biztosítható a megfelelő kapacitású úthálózat, illetve csomópontrendszer kiépítése. Ennek következtében az úthálózat érdemben nem tehermentesíti a mai Határ utat, itt a csökkenés csak 11-16%-os, a Wekerletelep, József Attila lakótelep forgalma pedig gyakorlatilag változatlan. 

Az új út forgalma az Aszódi úti lakótelepen megjelenik, drasztikus, 810%-os növekedést okozva ezen a területen. Az Ecseri út-Üllői úti csomópont nem megfelelő kapacitása miatt az Ecseri úton 6-7 órán keresztül torlódás alakul ki naponta. A hatások a Kékvirág lakótelepen is érvényesülnek, a forgalom növekedése 56%.

Ebben verzióban is új villamos hálózati elem jelenik meg az alábbi ábra szerint:

ZÖLDFELÜLETEK ÉS LEVEGŐMINŐSÉG

Zöldfelületek

A tervezett nyomvonal jelentős zöldfelületet nem érint, a fakivágás tervezett mértéke 145 db. 

Levegőminőség 

Az 5. változat esetén távlatban a jelenlegihez képest növekedés várható 12-35 m szélességben. Ez érinti az Ecseri úti épületeket.

ZAJ ÉS REZGÉS

Összesített zajterhelési különbségábra

Tervezett létesítmény megvalósulásának esete 2035-ben és a jelenlegi (2020) állapot között

Az ábrán zölddel jelölt területeken kedvezőbb lenne a zajhelyzet távlatban, a sárga területeken érdemben nem változna (emberi fül számára nem hallható ±1 dB-es változás), míg a narancssárga területeken 1 dB-nél nagyobb mértékű zajnövekedést várható a jelenlegihez képest.

 • Az 5-ös nyomvonalváltozat az Illatos út, Gubacsi út, Ecseri út és az Aszódi úti MÁV telep térségét érinti leginkább.
 • A tervezett híd ÉK-i oldalán lévő MÁV telep térségében jelentős zajnövekmény várható, így a híd bal (É-i) oldalára kb. 150 méter hosszon minimum 3 méter magas zajárnyékoló fal építése szükséges, továbbá ennek folytatásaként a terepszintre érve további kb. 130 méter hosszon 5 méter magas zajárnyékoló fal telepítése válik szükségessé.
 • A tervezett zajárnyékoló falak mellett is határérték közeli (az épületek felsőbb szintjeinél akár azt meghaladó) értékek várhatóak az Aszódi úti MÁV telep lakóházainál.
 • A tervezett projekt kapcsán a Gyáli úti csomópont is különszintűvé válik. A Gyáli út magas-vezetésében, a híd-műtárgy forgalmától eredő zajemissziók csökkentésére a NY-i oldalra kb. 200 méter hosszon 5 méter magas zajárnyékoló fal szükséges.
 • A terepen haladó további szakasz (Epreserdő u. – Üllői út közötti szakaszon) mindkét oldalán található védendő létesítmény, ahol már a meglévő állapotban is tapasztalható közlekedéstől (közúti és villamos forgalomtól) származó zaj- és rezgésterhelés. Ugyanakkor a várható forgalom és zajnövekmény miatt itt is, az Ecseri út mentén zajárnyékoló fal telepítése szükséges. Ennek hossza bal (ÉNY-i) oldalon kb. 380m, míg jobb (DK-i) oldalon kb. 250 méter. Magasságuk 5 méter.
 • A tervezett zajárnyékoló falak ellenére sem tartható a zajvédelmi határérték a Gyáli úti és Ecseri úti épületek felsőbb épületszintjeinél. Ezeken a szakaszokon az út fölé hajló 6,5m zajvédő falra és „A” érdességi kategóriájú aszfaltburkolat alkalmazására van szükség.
 • Az 5-ös nyomvonalváltozat esetén összesen kb. 1100 méter hosszan kell zajárnyékoló falat telepíteni.
 • Zajterhelési növekmény várható a Napfény, a Kőér és a Zágrábi utcában is.
 • Az út menti igen közeli védendő létesítményeknél a forgalom növekedése miatt a rezgésterhelés növekedésére kell számítani. Ennek csökkentésére a pályaszerkezet és földmű tervezése során a teherforgalom dinamikus terhelésének megfelelő kialakítást kell biztosítani. A villamos pálya esetében a rugalmas sínleerősítéssel kell biztosítani a rezgéscsökkentést. Ezekkel az intézkedéssel és a kopóréteg folyamatos jókarban tartásával az úthoz legközelebbi lakóházaknál is várhatóan teljesül a rezgésterhelésre vonatkozó határérték.
 • E változat esetében a meglévő Határ út vonaláról a forgalomi átterhelődés jóval kisebb mértékű, mint a Határ úti változatoknál, így a távlatra becsült forgalom mellett a Határ úton a jelenlegihez hasonló nehézgépjármű forgalom várható, tehát a Wekerle telep szélső lakóházainál a (zaj- és) rezgésterhelés csökkenésére nem lehet számítani.