V2 – Kiserdőn át, kéregalagútban

V2 – Kiserdőn át, kéregalagútban

Ennek a műszaki változatnak az a lényege, hogy a tervezett út a Kiserdő szélén, egy az első változathoz képest mélyebben, hosszabb szakaszon zárt alagútban vezet. A mai Határ út nem kerül átépítésre, ahogyan a villamospálya sem. Az alagút tetején parki funkciók alakíthatók ki.

Forgalmi hatások
 • Határ út forgalmának 70-75%-os csökkenése.
 • Wekerletelep forgalmának 41%-os csökkenése.
 • József Attila lakótelep forgalmának 19%-os csökkenése.
 • Aszódi úti lakótelep esetén minimális, 8%-os növekmény.
 • Kékvirág lakótelep nem érintett.
Zöldterületi hatások
 • Az új nyomvonal érinti a Kiserdőt.
 • A kivágandó fák becsült száma 1.980 db.
 • Parki funkciók kialakíthatók az alagút tetején.
Levegőminőségre gyakorolt hatás A 2. változatra a távlatban a jelenlegihez képest szinte azonos eredmény látható, mint az 1. változatnál. Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi Határ út mellett, a házaknál, a József Attila lakótelepen a forgalomtól jelentkező terhelés csökken. A felszíni szakaszokon ennél a változatnál is 15-30 m-es sávban növekszik a terhelés, de az nem érinti a legközelebbi Határ út melletti épületeket. A felszín alatt vezetett szakaszon a kiserdő területének jelentős részén csökkenés várható.
Zaj és rezgés Jobb zajhelyzet alakul ki a jelenleginél a Wekerletelep Határ út felőli szélén, a Mészáros Lőrinc utcában és a József Attila-lakótelep DK-i oldalán. Zajnövekmény a Kőér utcában jelentkezik. A Határ út menti védendő épületeknél rezgéscsökkenés várható.
Becsült kivitelezési idő 2,5 - 4 év
Becsült beruházási költség 47,9 Mrd Ft

NYOMVONAL ÉS MŰSZAKI KIALAKÍTÁS

A tervezett új út nyomvonala 

 • az Illatos út – Gyáli út csomópontjától indulva, a Kiserdő területén át haladva ér el a meglévő villamos pályáig a Zalaegerszeg utca vonalában, 
 • majd a meglévő, megmaradó villamos pályával közel párhuzamosan halad egészen az Esze Tamás utca vonaláig, 
 • ahonnan a Hotel épületétől dél-nyugatra, a Kiserdőt keresztezve fordul rá a Kőér utca egyenesére és köt be egy új kör geometriájú csomópontba.

A Gyáli úti kezdő csomópont és az Üllői út – Kőér utca – Ferde utca csomópontrendszer teljes átalakítása szükséges, az itt összefutó utak egy ~50m sugarú kör geometriájú jelzős körbe futnak be. A csomópont alternatív kialakítása is lehetséges az 1. verzióban bemutatottak szerint.

Az új út a Gyáli úti csomópont osztályozója után kezd süllyedni, majd alagútban vezet körülbelül az Esze Tamás utca vonaláig, ahol ismét terepszintre emelkedik. Az útpálya pályaszintje az alagúti szakaszon körülbelül 8,00 m mélyen fut a terepszint alatt, a műtárgy felett minimális földtakarás van. A Távíró köznél a Határ út és a József Attila lakótelep közötti közúti kapcsolat megszűnik.

Az alagúti szakaszon az út 2×2 sávos, gyalogos és kerékpáros kapcsolatok a felszínen, a határ úton biztosítottak, melyet az alábbi ábra szemlélet:

FORGALMI HATÁSOK

Ennek a verziónak a megvalósulása esetén az új körúton érkező forgalom a kéregalagútban halad, emiatt jelentős forgalomcsökkentő hatása van. A Wekerletelep forgalma 41%-kal, a József Attila lakótelep forgalma 19%-kal csökkenne. A Határ út mai forgalmának 70-75%-os csökkenése várható. 

Az Aszódi u. lakótelep esetén minimális, 8%-os növekmény jelentkezik, a Kékvirág lakótelep nem érintett.

(A verzió forgalmi hatásai megegyeznek az 1. változat forgalmi hatásaival).

Ebben a verzióban az új hídon kiépülő villamoskapcsolat a Határ úti vonalon folytatódik az alábbi ábra szerint: 

ZÖLDFELÜLETEK ÉS LEVEGŐMINŐSÉG

Zöldfelületek

Az építés jelentős mértékben (3,56 ha) érinti a Kiserdő területét. A teljes érintett zöldfelület mértéke megközelítőleg 3,85 ha. Ez megközelítőleg 1.980 db fa kivágását jelenti.

A mai Határ út jelenlegi formájában megmarad, ott fejlesztés nem történik. Az út menti fasor kiegészítésével, valamint a Határ út északi oldal mentén további fásítással és a fásított köztér beültetésével összesen 480 db fa telepítésére van lehetőség, az erdőterület további pótlása máshol történik.

Mivel a beavatkozás jelentős mértékben érinti a Kiserdő területét, ezért ebben a verzióban a közösség bevonásával parkfejlesztés történik. 

A fejlesztések célja lehet a lakossági rekreációs lehetőségek kiépítése, fejlesztése, a meglévők színvonalának emelése. Ez többek között az alábbi elemeket foglalhatja magába:

 • parki infrastruktúra (közvilágítás, ivókutak stb.) kiépítése,
 • berendezési tárgyak (padok, hulladékgyűjtők, kerékpártárolók stb.) kihelyezése 
 • erdei játszó- és fitness-eszközök telepítése
 • sportpályá(k) elhelyezése,
 • vízélmény növelése pl. tóépítéssel és / vagy az Illatos árok fejlesztésével
 • kutyafuttató integrálása,
 • szabadtéri sütögetők elhelyezése
 • stb.

Levegőminőség

A 2. változatra a távlatban a jelenlegihez képest szinte azonos eredmény látható, mint az 1. változatnál. Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi Határ út mellett, a házaknál, a József Attila lakótelepen a forgalomtól jelentkező terhelés csökken. A felszíni szakaszokon ennél a változatnál is 15-30 m-es sávban növekszik a terhelés, de az nem érinti a legközelebbi Határ út melletti épületeket. A felszín alatt vezetett szakaszon a kiserdő területének jelentős részén csökkenés várható.

ZAJ ÉS REZGÉS

Összesített zajterhelési különbségábra

Tervezett létesítmény megvalósulásának esete 2035-ben és a jelenlegi (2020) állapot között

Az ábrán zölddel jelölt területeken kedvezőbb lenne a zajhelyzet távlatban, a sárga területeken érdemben nem változna (emberi fül számára nem hallható ±1 dB-es változás), míg a narancssárga területeken 1 dB-nél nagyobb mértékű zajnövekedést várható a jelenlegihez képest.

A Határ út mentén a tervezett út alagútban vezetett szakasza jelenti a zajvédelmi intézkedést, továbbá az alagútba, illetve onnan kivezető rámpáknak is zajárnyékoló hatásuk van. Így a meglévő, Határ úttal párhuzamos szakaszon zajárnyékoló fal kialakítása várhatóan nem szükséges. Ugyanakkor mintegy 300 méternyi 3-5 méter magas zajárnyékoló fal létesítési szükséges a szakasz végén lévő hotel, illetve többszintes lakóház védelmére.

Zajvédelmi eszközök alkalmazása nélkül is várhatóan jobb zajhelyzet alakul ki a jelenleginél a Wekerletelep Határ út felőli szélén, a Mészáros Lőrinc utcában és a József Attila-lakótelep DK- oldalán.

Zajnövekmény várható a Kőér utcában.

Továbbá zajnövekmény várható a jelenlegi állapothoz képest a Wekerletelep belső Pannónia és Hungária útján, mely elsősorban a természetes forgalomnövekményből következik, így nem kizárólag a projekt okozza. 

A meglévő Határ úttal párhuzamosan haladó, részben fedett, illetve alagútban vezetetett új útszakasz jelentős forgalmi átterhelődést képvisel, ezért a Határ út menti védendő épületeknél a rezgésterhelés csökkenése várható.