V4 – Határ út felszínen

V4 – Határ úton, felszínen

Ennek a műszaki változatnak az a lényege, hogy a tervezett út a Határ úton, a felszínen kap helyet. A 2×2 sávos új Határ út és a Wekerletelepi telekhatárok között egy széles (~13m)  sáv alakítható ki, amelyen a gyalogos, a kerékpáros és a  célforgalom is helyet kaphat. A zajvédelem biztosítása érdekében zajvédő falakat szükséges építeni.

Forgalmi hatások
  • régi Határ út forgalmának közel 100%-os csökkenése.
  • Wekerletelep forgalmának 52%-os csökkenése.
  • József Attila lakótelep forgalmának 28%-os csökkenése.
  • Aszódi úti lakótelep esetén kis mértékű, 13%-os növekmény.
  • Kékvirág lakótelepen minimális, 3%-os csökkenés.
Zöldterületi hatások
  • Az új nyomvonal nem érinti a Kiserdőt.
  • Az út kialakításához a Határ út és a villamospálya között húzódó fás területet igénybe kell venni.
  • A kivágandó fák becsült száma 810 db.
Levegőminőségre gyakorolt hatás A 4. változat távlatban a jelenlegihez képest a Határ út melletti házaknál mutat terhelés csökkenést. A csökkenés a gépjárművek jövőbeni alacsonyabb kibocsátásának köszönhető. A jelenlegi terheléshez hasonlóan a Határ út melletti épületek lesznek a forgalom kibocsátása által érintve.
Zaj és rezgés A tervezett zajárnyékoló fal kialakítása ellenére sem várható számottevő zajhelyzet javulás a Wekerletelep mentén és a József Attila-lakótelepen. Zajterhelési növekmény várható a Kőér utcában. A Határ út menti védendő épületeknél speciális rezgésvédelmi intézkedések szükségesek.
Becsült kivitelezési idő 1,5 - 2,5 év
Becsült beruházási költség 20,5 Mrd Ft

NYOMVONAL ÉS MŰSZAKI KIALAKÍTÁS

A tervezett új út nyomvonala 

  • az Illatos út – Gyáli út csomópontjától indul és a Kiserdő területét, majd a villamos pályát keresztezve a Zalaegerszeg utca magasságában becsatlakozik a Határ útba, 
  • és onnan a jelenlegivel megegyező nyomvonalon köt be a Mátyás Király utcába. 

A kialakításhoz az érintett szakaszon a meglévő Határ út keresztmetszetének átosztása és átépítése szükséges. A Határ út melletti villamos pálya az Esze Tamás utca vonaláig helyben átépíthető, utána a csomópont átépítése miatt a villamos pálya korrekciójára azonban szükség van.

A kezdő csomópontban, a Gyáli útnál – a Nagykőrösi úthoz kapcsolatot adó – két új körforgalmú csomópont alakítandó ki.  A végcsomópontnál a forgalom lebonyolításához a teljes Kőér utca – Üllői út – Ferde utca – Mátyás király utcai csomópontrendszer átalakítása szükséges – a Ferde utcai végállomás átépítésével. A csomópont rendszer útjain többlet sávok kialakítása szükséges.  Ferde utca 2×2, Mátyás Király utca 3×3 sávossá alakítása mellett új sáv jelenik meg a Kőér utcán és új kapcsolat jön létre a Vak Bottyán út és az Üllői út között. 

Az új Határ út 2×2 forgalmi sávos kialakítású, középen széles (3,00m) zöldsáv kialakításával. A 2×2 sávos új Határ út és a Wekerletelepi telekhatárok között egy széles (~13m) berendezési sáv alakítható ki, amelyen a gyalogos, a kerékpáros és a szervizúti forgalom is helyet kaphat, melyet az alábbi ábra szemlélet: 

FORGALMI HATÁSOK

Ennek a verziónak a megvalósulása esetén az új körúton érkező forgalom a Határ út keresztmetszetében kialakított új utakon halad, a régi Határ út forgalma ezáltal jelentősen csökken, gyakorlatilag megszűnik, illetve kizárólag a célforgalmat szolgálja. 

A Wekerletelep forgalma 52%-kal, a József Attila lakótelep forgalma 28%-kal csökkenne. 

Az Aszódi u. lakótelep esetén kis mértékű, 13%-os növekmény jelentkezik, a Kékvirág lakótelepen minimális 3%-os csökkenés várható. 

Ebben a verzióban az új hídon kiépülő villamoskapcsolat a Határ úti vonalon folytatódik az alábbi ábra szerint:

ZÖLDFELÜLETEK ÉS LEVEGŐMINŐSÉG

Környezetrendezés, zöldfelületek

Az építés kevéssé érinti a Kiserdő területét (0,03 ha). A mai Határ út teljes egészében átépül. A Wekerle-telep felé eső fasor megtartható, annak kiegészítésével, valamint szinte teljes hosszban végigfutó hármas fasorral összesen 500 db fa telepítésére van lehetőség.  A lakók nyugalma céljából a 2×2 sávos út és a szervízút közé növényfuttatással zöldesített zajvédő fal épül.

Levegőminőség

A 4. változat távlatban a jelenlegihez képest a Határ út melletti házaknál mutat terhelés csökkenést. A csökkenés a gépjárművek jövőbeni alacsonyabb kibocsátásának köszönhető. A jelenlegi terheléshez hasonlóan a Határ út melletti épületek lesznek a forgalom kibocsátása által érintve.

ZAJ ÉS REZGÉS

Összesített zajterhelési különbségábra

Tervezett létesítmény megvalósulásának esete 2035-ben és a jelenlegi (2020) állapot között

Az ábrán zölddel jelölt területeken kedvezőbb lenne a zajhelyzet távlatban, a sárga területeken érdemben nem változna (emberi fül számára nem hallható ±1 dB-es változás), míg a narancssárga területeken 1 dB-nél nagyobb mértékű zajnövekedést várható a jelenlegihez képest.

Mivel a tervezett létesítmény végig felszínen vezetett, továbbá zajvédelmi szempontból relatív közel helyezkedik el a Határ út menti, wekerletelepi védendő lakóházakhoz, így az út jobb (DK-i) oldalán végig, mintegy 1.250 méter hosszon 5 méter magas zajárnyékoló fal telepítése szükséges. 

További, kb. 100 méternyi 5 méter magas zajárnyékoló fal kialakítása szükséges az út túloldalán (bal oldal), a szakasz végén lévő hotel védelmére.

A Határ út menti, az tervezett út felé néző, védendő homlokzattal rendelkező wekerletelepi többszintes lakóházaknál a zajárnyékoló fal mellett is határérték feletti zajterhelések várhatóak az emeleti szinteken.

A tervezett zajárnyékoló fal kialakítása ellenére sem várható – a többi vizsgált változattal ellentétben – számottevő zajhelyzet javulás a Wekerletelep mentén és a József Attila-lakótelepen.

Zajterhelési növekmény várható a Kőér utcában.

Mivel a tervezett új úton a jelenlegi Határ úti teherforgalom növekedése várható, így a rezgésterhelés növekedésére kell számítani. Ennek csökkentésére a pályaszerkezet és a földmű tervezése során a teherforgalom dinamikus terhelésének megfelelő kialakítást kell biztosítani. A villamos pálya esetében rugalmas sínleerősítéssel kell biztosítani a rezgéscsökkentést. Ezekkel az intézkedéssel és a kopóréteg folyamatos jókarban tartásával az úthoz legközelebbi lakóházaknál is várhatóan teljesül a rezgésterhelésre vonatkozó határérték.