V3 – Határ út alatt

V3 – Határ út alatt

Ennek a műszaki változatnak az a lényege, hogy a tervezett út a Kiserdőt elkerülve, a mai Határ út alatt, alagútban vezet. A teljes mai Határ út átépítésre kerül, ideértve a villamospályát is. A Határ út melletti ingatlanok megközelítése a felszínen vezetett szervizútról biztosítható, amely mellett párhuzamos parkolósáv és egy széles, fás-ligetes terület kialakítására is lehetőség van.

Forgalmi hatások
 • Határ út forgalmának 74-82%-os csökkenése.
 • Wekerletelep forgalmának 49%-os csökkenése.
 • József Attila lakótelep forgalmának 21%-os csökkenése.
 • Aszódi úti lakótelep esetén kisebb mértékű, 13%-os növekmény.
 • Kékvirág lakótelep esetén kisebb mértékű, 9%-os csökkenés.
Zöldterületi hatások
 • Az új nyomvonal nem érinti érdemben a Kiserdőt, elkerüli azt.
 • Az út megépítéséhez szükséges a jelenleg az út és a villamos közötti fás terület igénybevétele.
 • A kivágandó fák becsült száma 1.110 db.
Levegőminőségre gyakorolt hatás A 3. változat a távlatban a jelenlegihez képest a jelenlegi Határ út melletti házaknál, a József Attila lakótelepen mutat terhelés csökkenést. A felszín alatt vezetett szakasznak köszönhetően még a 2. változathoz képest is nagyobb sávban mutatkozik csökkenés. A felszínen vezetett szakaszon a terhelés növekszik, ami a Nagykőrösi út felöli csatlakozásnál a Határ út melletti épületeknél és az Üllői úti csatlakozásnál jelentkezik minimális mértékben.
Zaj és rezgés A tervezett zajvédelmi intézkedésekkel várhatóan jobb zajhelyzet alakul ki a jelenleginél a Wekerletelep Határ út felőli szélén, a Mészáros Lőrinc utcában és a József Attila-lakótelep DK- oldalán. Zajnövekmény a Kőér utcában jelentkezik.

A Wekerletelep szélső lakóházainál az alagútban haladó forgalom a rezgésterhelést érdemben nem befolyásolja, ezért számottevő rezgésterhelésre nem kell számítani.
Becsült kivitelezési idő 3 - 4,5 év
Becsült beruházási költség 48,2 Mrd Ft

NYOMVONAL ÉS MŰSZAKI KIALAKÍTÁS

A tervezett új út nyomvonala 

 • az Illatos út – Gyáli út csomópontjától indul és a Kiserdő területét keresztezve – rámpás szakaszon süllyed a Határ úttal párhuzamos átépülő villamos pálya és Határ út alá,
 • körülbelül 8,50 m mélyen halad egészen az Esze Tamás utca vonaláig, 
 • ahonnan felérve a terepszintre köt be egyenesen a Mátyás király utcába. 

A Gyáli úti kezdő csomópont korrekciója szükséges, a végcsomópontnál pedig az Üllői út – Kőér utca – Ferde utca csomópontrendszer átalakítása szükséges – a Ferde utcai végállomás átépítésével. A csomópont rendszer útjain többlet sávok kialakítása szükséges.  Ferde utca 2×2, Mátyás Király utca 3×3 sávossá alakítása mellett új sáv jelenik meg a Kőér utcán és új kapcsolat jön létre a Vak Bottyán út és az Üllői út között.

A kialakításhoz az érintett szakaszon a meglévő Határ út és a Határ úti villamos pálya teljes átépítése szükséges. A kerékpáros és gyalogos kapcsolatok a felszínen biztosítottak. Az alagútban gyalogos járda és kerékpáros infrastruktúra nem épül.

A Határ út melletti ingatlanok megközelítése a felszínen vezetett szervizútról biztosítható, amely mellett párhuzamos parkolósáv kialakítására is lehetőség. Wekerletelepi telekhatárok előtt széles, fás, ligetes sáv alakítható ki, mint azt az alábbi ábra is mutatja:

FORGALMI HATÁSOK

Ennek a verziónak a megvalósulása esetén az új körúton érkező forgalom a Határ út alatti alagútban halad, emiatt jelentős forgalomcsökkentő hatása van. A Wekerletelep forgalma 49%-kal, a József Attila lakótelep forgalma 21%-kal csökkenne. A Határ út mai forgalmának 74-82%-os csökkenése várható. 

Az Aszódi u. lakótelep esetén kis mértékű, 13%-os növekmény jelentkezik, a Kékvirág lakótelep forgalma is kis mértékben, 9%-kal csökken.

Ebben a verzióban az új hídon kiépülő villamoskapcsolat a Határ úti vonalon folytatódik az alábbi ábra szerint:

ZÖLDFELÜLETEK ÉS LEVEGŐMINŐSÉG

Az építés kevéssé érinti a Kiserdő területét (0,66 ha). A teljes érintett zöldfelület mértéke 3,45 ha. A Határ út mindkét oldalát kísérő fák (fasor és fás állomány) az építés miatt teljes egészében kivágandó. Ez összesen körülbelül 1 110 db fa kivágását jelenti.

A széles zöldsáv jelentős része nem alkalmas fatelepítésre az alatta húzódó műtárgy miatt. A szervízút alagútra történő elhúzásával Határ úti járda mentén két sorban, valamint a fásított köztér övezet területén összesen 350 db fa telepítésére van lehetőség. Ennél a megoldásnál a széles zöldfelületet a kapubehajtók felszabdalják

Levegőminőség

A 3. változat a távlatban a jelenlegihez képest a jelenlegi Határ út melletti házaknál, a József Attila lakótelepen mutat terhelés csökkenést. A felszín alatt vezetett szakasznak köszönhetően még a 2. változathoz képest is nagyobb sávban mutatkozik csökkenés. A felszínen vezetett szakaszon a terhelés növekszik, ami a Nagykőrösi út felöli csatlakozásnál a Határ út melletti épületeknél és az Üllői úti csatlakozásnál jelentkezik minimális mértékben.

ZAJ ÉS REZGÉS

Összesített zajterhelési különbségábra

Tervezett létesítmény megvalósulásának esete 2035-ben és a jelenlegi (2020) állapot között

Az ábrán zölddel jelölt területeken kedvezőbb lenne a zajhelyzet távlatban, a sárga területeken érdemben nem változna (emberi fül számára nem hallható ±1 dB-es változás), míg a narancssárga területeken 1 dB-nél nagyobb mértékű zajnövekedést várható a jelenlegihez képest.

A Határ út mentén a tervezett út alagútban vezetett szakasza jelenti a zajvédelmi intézkedést.

A tervezett alagút ÉK-i oldánál lévő ki-, illetve bevezetőrámpa relatív közel helyezkedik el a Határ út menti lakóházakhoz. Továbbá az Üllői úti csomópont közelében a nyomvonal már felszínen vezetett. Ezek miatt a meglévő Határ úttal párhuzamos szakaszon várhatóan kb. 300 méter hosszon 4-5 méter magas zajárnyékoló falak telepítése szükséges. További, kb. 100 méternyi 5 méter magas zajárnyékoló fal kialakítása szükséges az út túloldalán (bal oldal), a szakasz végén lévő hotel védelmére.

Az alagútba be- illetve kivezető rámpák ÉNy-i oldalán, az erdőterületen zajterhelési növekmény várható. Zajnövekmény várható még a Kőér utcában.

A Wekerletelep szélső lakóházainál az alagútban haladó forgalom a rezgésterhelést érdemben nem befolyásolja, ezért számottevő rezgésterhelésre nem kell számítani.