V6 – Rendezőpályaudvar alatt

V6 – Rendezőpályaudvar alatt

Ennek a műszaki változatnak az a lényege, hogy a nyomvonal a Gubacsi úttól indul, a MÁV Ferencváros rendezőpályaudvart alagúttal keresztezi, majd az Ecseri úton éri el az Üllői utat. A nyomvonal villamos pályát is tartalmaz. Az alagút megépítése miatt jelentős mértékű kisajátítással, lakóépületek bontásával kell számolni. A Gyáli úti keresztezés külön szinten történik: a Gyáli út kerül felüljárón átvezetésre.

Forgalmi hatások
 • Határ út forgalma minimálisan csökken, 11-16%-kal.
 • Wekerletelep forgalma gyakorlatilag változatlan.
 • József Attila lakótelep belső forgalma gyakorlatilag változatlan, de az Ecseri út-Üllői úti csomópontban 6-7 óra torlódás várható naponta.
 • Aszódi úti lakótelepen megjelenik a körút forgalma (810% növekmény).
 • Kékvirág lakótelepen +56%-os forgalomnövekmény.
Zöldterületi hatások
 • Az új nyomvonal jelentős zöldfelületet nem érint.
 • A fakivágás becsült mértéke 145 db.
Levegőminőségre gyakorolt hatás A 6. változat hatása hasonló az 5. változatéhoz, távlatban a jelenlegihez képest a felszíni szakaszon növekedés jön létre 12-35 m sávban, ami érinti az Ecseri úti épületeket.
Zaj és rezgés
 • A tervezett zajárnyékoló falak mellett is határérték közeli (az épületek felsőbb szintjeinél akár azt meghaladó) értékek várhatóak az Aszódi úti MÁV telep lakóházainál.
 • A tervezett zajárnyékoló falak ellenére sem tartható a zajvédelmi határérték a Gyáli úti és Ecseri úti épületek felsőbb épületszintjeinél. Ezeken a szakaszokon az út fölé hajló 6,5m zajvédő falra van szükség.
 • Zajterhelési növekmény várható a Napfény, a Kőér és a Zágrábi utcában is.
 • Az út menti igen közeli ingatlanoknál a forgalom növekedése miatt a rezgésterhelés növekedésére kell számítani.
 • E változat esetében a meglévő Határ út vonaláról a forgalmi átterhelődés jóval kisebb mértékű, mint a Határ úti változatoknál, így a távlatra becsült forgalom mellett a Határ úton a jelenlegihez hasonló nehézgépjármű forgalom várható, tehát a Wekerle telep szélső lakóházainál a (zaj- és) rezgésterhelés csökkenésére nem lehet számítani.
Becsült kivitelezési idő 5 - 8 év
Becsült beruházási költség 78,8 Mrd Ft

NYOMVONAL ÉS MŰSZAKI KIALAKÍTÁS

Gubacsi út – Táblás u. közötti szakasz

Táblás u. – Üllői út közötti szakasz

Az új út az I. ütemben megépült Gubacsi úti csomópont osztályozója után fordul északi irányba. 

A Kén utcától Délre fordul rá az Ecseri út irányára és alagútban keresztezi a Ferencvárosi Rendező pályaudvar területét, körülbelül 9,00 m mélységben. A pályaudvar területe után van lehetőség az út ismételt terepszintre visszavezetésére, a Táblás köz és az Aszódi utca között villamosmegálló nem alakítható ki. A MÁV terület – Ecseri úti megállóhely szakaszán jelentős mértékű kisajátítással, lakóépületek bontásával kell számolni. 

Az út ezután már terepszinten vezet a Gyáli úti csomópontig, amelyet különszintűvé kell átépíteni. A Gyáli út keresztezésnél új villamos megállóhely létesítendő, a Gyáli úti tervezett felüljáró hossza körülbelül 400m.

Az Epreserdő utcától a tervezett villamosvonal a jelenlegi villamos pályához csatlakozva, szélsőfekvésben vezet az Üllői útig. Az Üllői út – Bihari utca csomópont átépítése szükséges.

A kerékpárosok számára a Gubacsi út – alagút közötti szakaszon az út északi oldalán elválasztott kerékpárút alakítható ki. A célszerűbb keresztmetszeti kialakítás érdekében a kerékpáros – és a gyalogos – forgalom az alagúti szakaszon a középső járatban, a villamos pálya mellett vezet, majd az Ecseri útra megérkezve a Gyáli útig ismét az út északi oldalára kerül. A Gyáli út – Üllői út közötti szakaszon irányhelyes kerékpársáv alakítható ki.

FORGALMI HATÁSOK

Ennek a verziónak a megvalósulása esetén az új körúton érkező forgalom a rendezőpályaudvaron keresztül, majd az Ecseri úton halad, ezeken a szakaszokon azonban nem biztosítható a megfelelő kapacitású úthálózat, illetve csomópontrendszer kiépítése. Ennek következtében az úthálózat érdemben nem tehermentesíti a mai Határ utat, itt a csökkenés csak 11-16%-os, a Wekerletelep, József Attila lakótelep forgalma pedig gyakorlatilag változatlan. 

Az új út forgalma az Aszódi úti lakótelepen megjelenik, drasztikus, 810%-os növekedést okozva ezen a területen. Az Ecseri út-Üllői úti csomópont nem megfelelő kapacitása miatt az Ecseri úton 6-7 órán keresztül torlódás alakul ki naponta. A hatások a Kékvirág lakótelepen is érvényesülnek, a forgalom növekedése 56%.

ZÖLDFELÜLETEK ÉS LEVEGŐMINŐSÉG

 Zöldfelületek

A tervezett nyomvonal jelentős zöldfelületet nem érint, a fakivágás tervezett mértéke 145 db.

Levegőminőség 

A 6. változat hatása hasonló az 5. változatéhoz, távlatban a jelenlegihez képest a felszíni szakaszon növekedés jön létre 12-35 m sávban, ami érinti az Ecseri úti épületeket.

ZAJ ÉS REZGÉS

Az ábrán zölddel jelölt területeken kedvezőbb lenne a zajhelyzet távlatban, a sárga területeken érdemben nem változna (emberi fül számára nem hallható ±1 dB-es változás), míg a narancssárga területeken 1 dB-nél nagyobb mértékű zajnövekedést várható a jelenlegihez képest.

 • A 6-os nyomvonalváltozat alapvetően közel megegyező értékeket, tendenciákat mutat az 5-ös változattal, ugyanakkor az alagútban vezetés (6-os változat) zajvédelmi szempontból kedvezőbb.
 • A 6-os nyomvonalváltozat az Illatos út, Gubacsi út, Ecseri út és az Aszódi úti MÁV telep térségét érinti leginkább.
 • A tervezett alagút-műtárgy ÉK-i oldalán lévő MÁV telep térségében jelentős zajnövekmény várható, így az alagút rámpa bal (É-i) oldalára kb. 150 méter hosszon minimum 3,5 méter magas zajárnyékoló fal építése szükséges, továbbá ennek folytatásaként a terepszintre érve további kb. 130 méter hosszon 5 méter magas zajárnyékoló fal telepítése válik szükségessé.
 • A tervezett zajárnyékoló falak mellett is határérték közeli (az épületek felsőbb szintjeinél akár azt meghaladó) zajterhelési értékek várhatóak az Aszódi úti MÁV telep lakóházainál.
 • A terepen haladó további szakasz (Epreserdő utca – Üllői út közötti szakaszon) mindkét oldalán található védendő létesítmény, ahol már a meglévő állapotban is tapasztalható közlekedéstől (közúti és villamos forgalomtól) származó zaj- és rezgésterhelés. Ugyanakkor a várható forgalom és zajnövekmény miatt itt is, az Ecseri út mentén zajárnyékoló fal telepítése szükséges. Ennek hossza bal (ÉNY-i) oldalt kb. 380m, míg jobb (DK-i) oldalt kb. 250 méter. Magasságuk 5 méter.
 • A tervezett zajárnyékoló falak ellenére sem tartható a zajvédelmi határérték a Gyáli úti és Ecseri úti védendő létesítmények felsőbb épületszintjeinél. Ezeken a szakaszokon az út fölé hajló 6,5m zajvédő falra és „A” érdességi kategóriájú aszfaltburkolat alkalmazására van szükség.
 • A 6-os nyomvonalváltozat esetén összesen kb. 1100 méter hosszan kell zajárnyékoló falat telepíteni.
 • Zajterhelési növekmény várható a Napfény, a Kőér és a Zágrábi utcában is.
 • Az út menti igen közeli védendő létesítményeknél a forgalom növekedése miatt a rezgésterhelés növekedésére kell számítani. Ennek csökkentésére a pályaszerkezet és földmű tervezése során a teherforgalom dinamikus terhelésének megfelelő kialakítást kell biztosítani. A villamos pálya esetében a rugalmas sínleerősítéssel kell biztosítani a rezgéscsökkentést. Ezekkel az intézkedéssel és a kopóréteg folyamatos jókarban tartásával az úthoz legközelebbi lakóházaknál is várhatóan teljesül a rezgésterhelésre vonatkozó határérték.
 • E változatok esetében a meglévő Határ út vonaláról a forgalomi átterhelődés jóval kisebb mértékű, mint a Határ úti változatoknál, így a távlatra becsült forgalom mellett a Határ úton a jelenlegihez hasonló nehézgépjármű forgalom várható, tehát a Wekerle telep szélső lakóházainál a (zaj- és) rezgésterhelés csökkenésére nem lehet számítani.